Świadectwa charakterystyki energetycznej

świadectwo charakterystyki energetycznej

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej. Dokumenty te powstają na podstawie wykonanej przez nas oceny energetycznej danego budynku.

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej jasno określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Zawiera ona również informacje odnośnie zasad przeprowadzania kontroli oraz prowadzenia centralnego rejestru. Według ustawy tej świadectwa charakterystyki energetycznej należy sporządzać w przypadku sprzedaży bądź wynajmu całości lub części budynku. Tracą one ważność po upływie 10 lat od dnia ich wystawienia lub w momencie dokonania modernizacji danego budynku.

 

Jakie informacje umieszczane są w świadectwie charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera:

  • podstawowe informacje o budynku (m.in. adres, kubaturę, powierzchnię użytkową, rok budowy);
  • podstawowe wskaźniki oznaczone jako EP, EK i EU;
  • informacje o rodzajach źródeł energii i jej zużyciu wedle przeznaczenia;
  • podstawowe parametry techniczno-użytkowe budynku (m.in. temperaturę wewnątrz pomieszczeń oraz rodzaj i parametry instalacji);
  • zalecenia pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię w danym budynku.

Wskaźnik EP określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną, pozyskiwaną ze spalania surowców energetycznych, którą wykorzystuje się do ogrzewania oraz wentylacji budynku, a także podgrzewania wody użytkowej.

Wskaźnik EK określa zapotrzebowanie budynku na energię końcową, sumując straty energii spowodowane niesprawnością urządzeń grzewczych, przepływu czynnika grzewczego oraz niedokładnością w regulacji.

Wskaźnik EU określa ilość energii użytkowej potrzebnej do zaopatrzenia całego budynku. Jest on najważniejszym parametrem podczas kalkulacji kosztów energetycznych budynku.