Audyty energetyczne

rangi energetyczne

Świadczymy usługi w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych, czyli analiz ekonomiczno-energetycznych użytkowania energii w danym obiekcie. Audyty te mają na celu zmniejszenie zużycia energii i kosztów związanych z eksploatacją budynku, a także optymalne zaplanowanie prac modernizacyjnych.

Wymóg przeprowadzania audytów energetycznych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. z dnia 18 marca 2009 r.). Obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2015r. zmieniające poprzednio wydane rozporządzenie.

Podczas przeprowadzania audytu energetycznego sporządzamy wyciąg z audytu. Zawiera on m.in. informacje o wskaźnikach powierzchniowych i kubaturowych danego budynku, stosowanych metodach ogrzewania oraz współczynnikach przenikania ciepła przez przegrody. W końcowej części określa się planowane koszty przeprowadzenia robót.

 

Kiedy przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest konieczny do przeprowadzenia w przypadku ubiegania się o uzyskanie dofinansowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z funduszy środowiskowych oraz programów strukturalnych. Stanowi on najważniejszy dokument dołączany do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej.

Termomodernizacja należy do kosztownych inwestycji. Audyt umożliwia ocenienie zasadności i racjonalności przeprowadzenia termomodernizacji w danym budynku. Pozwala również określić najkorzystniejszy wariant inwestycji, uwzględniając koszty i ograniczenia zużycia energii.

Audyt energetyczny może być także przeprowadzany przy ubieganiu się o inne dofinansowania i chęci pozyskania środków z Regionalnych Programów Operacyjnych.