Projektowanie budynków niskoenergetycznych i pasywnych

dom w fazie budowania

Specjalizujemy się w projektowaniu budynków niskoenergetycznych i pasywnych. Tworzone przez nas projekty, dają gwarancję uzyskania najwyższej efektywności energetycznej budynku. W domach pasywnych energia cieplna pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł energii, co wpływa na zmniejszenie kosztów ich utrzymania.

Podstawowe kryterium energooszczędności budynku stanowi uzyskanie odpowiedniego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji. Wskaźnik ten musi być obliczony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27 lutego 2015 r. (DzU, 2015, poz. 376).

 

Zasady projektowania budynków niskoenergetycznych i pasywnych

Jedną z najważniejszych zasad projektowania budynków niskoenergetycznych i pasywnych jest odpowiednie ukształtowanie bryły budynku. Musi ona być prosta i zwarta, ponieważ największe straty ciepła zauważa się w narożnikach i załamaniach przegród.

Równie ważne jest zadbanie o odpowiednią izolację termiczną ścian, którą zapewnia warstwa izolacyjna w postaci wełny mineralnej, wełny fasadowej lub włókien celulozowych. Należy także wyeliminować wszystkie mostki termiczne, które wpływają na zmniejszenie szczelności.

Kolejną zasadą jest prawidłowe rozmieszczenie pomieszczeń. Te o przeznaczeniu technicznym i gospodarczym warto umieścić od strony północnej. W centrum najlepiej lokalizować pomieszczenia o wyższej temperaturze np. łazienki. Z kolei od strony wschodniej umieszcza się kuchnie i sypialnie, a pokoje dzienne od strony południowej. Najwięcej okien powinno się projektować w południowej części budynku, co pozwala pozyskać maksymalną ilość energii ze słońca.