Nadzór nad realizacją

drewniana miniatura domu

Świadczymy usługi w zakresie sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji budowlanych. Specjalizujemy się zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym. Pełnimy funkcję kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

Wedle Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane inspektor nadzoru jest częścią zespołu uczestniczącego w procesie budowlanym. Wspomniana ustawa jasno określa podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do naszych zadań w szczególności należy ochrona interesów inwestora. W tym celu czuwamy nad poprawnością i bezpieczeństwem przebiegu wszystkich procesów budowlanych oraz dbamy o prawidłowe wypełnianie dziennika budowy. Sprawujemy kontrolę podczas wszystkich etapów realizacji inwestycji. Pomagamy Państwu w uzyskaniu decyzji zezwalającej na budowę, przygotowujemy i składamy wymagane prawnie wnioski do odpowiednich urzędów. Nadzorujemy również koszty budowy oraz jakość wykorzystywanych materiałów.

Korzystając z naszych usług, mają Państwo gwarancję bezpieczeństwa i trwałości wybudowanego domu.

 

Rola nadzoru budowlanego podczas budowy obiektów

Nadzór budowlany odgrywa szczególną rolę podczas budowy obiektów, czy to domów jednorodzinnych, czy większych budynków. Bez względu na rodzaj inwestycji nie może ona być realizowana bez nadzoru budowlanego. Zadaniem inspektora jest weryfikacja poprawności i jakości wykonywania prac oraz kontrola zgodności projektu z konkretnymi przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa. W momencie wyniknięcia komplikacji i błędów, w pierwszej kolejności odpowiedzialny za nie jest inspektor, a nie wykonawca. Tak odpowiedzialne zadanie należy powierzyć wyłącznie specjalistom, którzy posiadają stosowną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem. Takich specjalistów znajdą Państwo w naszej firmie.