Audyty efektywności energetycznej

wskazówka i zielony domek

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów efektywności energetycznej, dzięki którym dane przedsiębiorstwo może uzyskać biały certyfikat. Jest to świadectwo efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, które potwierdza zaoszczędzenie danej ilości energii.

Obowiązek przeprowadzania bądź zlecenia przeprowadzenia audytów energetycznych spoczywający na przedsiębiorcach (z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy oraz małego lub średniego przedsiębiorcy) wynika z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Wedle przepisów audyty te powinny być przeprowadzane co 4 lata.

 

Jak przebiega przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej?

Po nawiązaniu współpracy z naszą firmą każdorazowo prosimy o przygotowanie dokumentów, które będą niezbędne do przeprowadzenia audytu. Są to dokumenty zawierające informacje m.in. o wykorzystywanych instalacjach i urządzeniach, przeznaczeniu poszczególnych budynków firmowych, specyfice pracy przedsiębiorstwa, a także faktury za paliwo energetyczne i media.

Następnie umawiamy termin tak zwanej wizji lokalnej. Podczas jej trwania sprawdzamy budynki wskazane do audytu oraz weryfikujemy działanie konkretnych instalacji oraz urządzeń. Dokonujemy analizy efektywności energetycznej i sporządzamy finalny raport, który przekazujemy do zatwierdzenia przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czas trwania audytu efektywności energetycznej jest uzależniony od wielu czynników. Główny wpływ na jego długość ma wielkość przedsiębiorstwa. W przypadku firm posiadających wiele oddziałów audyt będzie trwał znacznie dłużej niż w przypadku małych przedsiębiorstw. W zależności od wielkości audyt może trwać kilka dni, a czasem nawet kilka tygodni.